O Nas

.. czyli czym się zajmujemy

Profil Działalności

Firma oferuje usługi związane z doradztwem w zakresie ochrony środowiska związanym z planowanymi przedsięwzięciami, pomagamy uregulować wszelkie obowiązki prowadzących działalność w odniesieniu do wymagań w zakresie ochrony środowiska.

 Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Skrócona Oferta

Pomagamy w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem:

 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Pozwoleń wodnoprawnych
 • Pozwoleń zintegrowanych
 • Pozwoleń związanych z gospodarką odpadami
 • Pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

 
Oferujemy również sporządzanie Programów Ochrony Środowiska jak i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń i decyzji w zakresie ochrony środowiska.

Prowadzimy każdą dokumentację od początku aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Współpracujemy z wieloma specjalistami.

Cennik

Przebieg realizacji zlecenia

Doradztwo środowiskowe jest usługą, której zakres jest różny w każdym przypadku i może być ustalony dopiero po przedyskutowaniu wszystkich detali dotyczacych danego przedsięwzięcia. Wobec czego też i cena za wykonanie dokumentów środowiskowych ustalana jest indywidualnie.

Na finalna cenę usługi składa się wiele czynników m.in.: rodzaju zlecenia, zakres jak i np. lokalizacja mogaca wymuszać dodatkowe czynności administracyjne.

Cena za wykonanie usługi nie obejmuje opłat skarbowych za poszczególne dokumenty.
W przypadku otrzymania zlecenia na wykonanie usług konsultingowych współpraca odbywa się w następującej kolejności:

 • spotkanie wprowadzające ze zleceniodawcą – ustalenia zakresu usług i ceny za ich świadczenie,
 • wykonanie zdjęć terenu przedsięwzięcia objętego zleceniem w celu rozpoczęcia dokumentacji,
 • przygotowanie przez zleceniodawcę niezbędnych danych i dokumentów (na podstawie przesłanej listy pytań),
 • wykonanie zleconej usługi,
 • w przypadku uzyskania pełnomocnictwa – składanie osobiste wszelkich dokumentów związanych z właściwą procedurą,
 • przekazanie zleconych wniosków/dokumentów,
 • rozliczenie z wykonanej usługi,
 • prowadzenie procedury do końca – w przypadku jakichkolwiek zapytań i wezwań do uzupełnienia wniosków/dokumentów sporządzamy je aż do uzyskania przez zleceniodawcę stosownych decyzji

Pamiętaj, że najlepszym sposobem, by otrzymać dokładną ofertę cenową jest kontakt telefoniczny

Skontaktuj się z nami!

Oferta

Raport Środowiskowy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zwana też potocznie "raportem środowiskowym", niezbędna jest dla planowanych przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • których lista znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Karta informacyjna

Operat wodno – prawny

Wniosek o wydanie pozwoleń zintegrowanych

Zezwolenie na transport odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla niewielkich obszarów

Prognoza oddziaływania na środowisko związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obliczenia propagacji hałasu przeprowadzamy według metodyki opisanej w Instrukcji ITB 338/2008 opartej na modelu zawartym w normie PN–ISO 9613–2 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania przy użyciu programu komputerowego "HPZ'2001 Hałas Przemysłowy Zewnętrzny'.

Obliczenia rozprzestrzeniania się emisji zanieczyszczeń przeprowadzamy według metodyki opisanej w załączniku nr 3 do Rozporządzenia MŚ w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. W tym celu używamy programu komputerowego "System OPA03" - modelowanie zanieczyszczenia powietrza od źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Mapy izolinii jednakowego poziomu stężeń imisji zanieczyszczeń jak i dla jednakowego poziomu hałasu ilustrujemy przy użyciu programu "Surfer 12".

Pamiętaj, że najlepszym sposobem, by otrzymać dokładną ofertę cenową jest kontakt telefoniczny

Skontaktuj się z nami!